'Transportsector belemmert België om klimaatdoelstellingen te halen'

België zal de afgesproken Europese milieudoelstellingen voor CO2-uitstoot en groene energie waarschijnlijk niet halen, hoewel er verschillen zijn per sector. Vooral de transportsector heeft het moeilijk om van fossiele brandstoffen af te stappen. Dat blijkt uit onderzoek van het Federaal Planbureau.

De Europese Commissie legt elke lidstaat voor 2030 doelstellingen op voor de reductie van broeikasgasemissies en hernieuwbare energie. Europa moet in 2050 klimaatneutraal zijn.

België, bijvoorbeeld, tegen 2030 47% minder broeikasgassen uitstoten dan in 2005. Berekeningen van het Planbureau tonen echter aan dat de reductie in ons land tegen die tijd waarschijnlijk op 32% zal blijven steken door verschillen in sectoren.

Fossiele brandstoffen

De woonsector en de dienstensector zouden die tussentijdse doelstelling gemakkelijk halen met respectievelijk 54% en 62%, maar vooral het vrachtvervoer lijkt grote moeite te hebben om van fossiele brandstoffen af te stappen.

Zelfs in de personenvervoersector zal het moeilijk worden omdat het Europese verbod op de verkoop van auto's met een verbrandingsmotor pas in 2035 van kracht wordt. Daarom, zal de transportsector speciale aandacht vereisen, vooral de elektrificatie van het wagenpark.

Hogere energieprijzen

België moet aanzienlijke inspanningen leveren om zijn aandeel hernieuwbare energie op het gewenste niveau te brengen. Er zullen aanzienlijke investeringen moeten worden gedaan in alternatieve technologieën om de overgang te voltooien. Als gevolg hiervan voorspelt het Planbureau dat de energieprijzen voor huishoudens en de dienstensector tot 2030 "aanzienlijk zullen stijgen.

Het Planbureau voorspelt dat de emissies in België tegen 2050 minder snel zullen dalen. Een verklaring hiervoor ligt in de uitgestelde koolstofafbouw van de industrie en de elektriciteitsproducenten: in 2050 zullen deze sectoren nog steeds in grote mate fossiele brandstoffen gebruiken.

Uitdaging

Volgens de huidige Europese doelstellingen moet het aandeel van hernieuwbare energie in België tegen 2030 stijgen tot minstens 34%, maar volgens de verwachte evolutie zou het blijven steken op 24%. de geprojecteerde evolutie, zou het op 24% blijven. De kosten van de energietransitie zullen tot 2030 aanzienlijk stijgen (door investeringen in alternatieve technologieën) en na 2030 weer dalen.

Voor de industrie zal het aandeel van de energiekosten in de totale kosten tegen 2030 verdubbeld zijn. "De uitdaging is vooral groot in de metaalindustrie, de chemische industrie en de delfstoffensector," zegt het Planbureau. "De hoge kosten zouden industriële bedrijven ertoe kunnen aanzetten om te verhuizen naar andere regio's waar energie veel goedkoper is," concludeert het Bureau.

Reacties

Klaar om deel te nemen aan het gesprek?

Je moet een actieve abonnee zijn om een reactie achter te laten.

Meld u vandaag aan

Misschien vind je dit ook leuk