Privacybeleid

B2BNews Agency bvba/sprl, handelend onder de naam Newmobility.news, zet zich als beheerder en verwerker van de persoonsgegevens die via het gebruik van deze site worden verzameld, in voor de bescherming van uw privacy. In dit verband heeft Newmobility.news dit Privacybeleid aangenomen waarin u wordt verteld welke informatie wij online verzamelen en hoe wij deze gebruiken.

Door deze site te gebruiken, begrijpt u en gaat u akkoord met de voorwaarden die hierbij worden vermeld.

I Verzamelen van persoonlijke informatie

a) Persoonlijke gegevens die automatisch worden verzameld

Wanneer u onze site bezoekt, kan bepaalde informatie automatisch worden verzameld, zoals de website die u naar ons heeft verwezen, uw IP-adres, informatie over uw browser en toegangstijd. We kunnen ook navigatiegegevens verzamelen, zoals de pagina's die u bekijkt of de acties die u onderneemt in verband met deze site. We kunnen uw bezoek- en navigatiegegevens combineren met persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt.

b) Door u verstrekte persoonlijke gegevens

Wanneer u zich registreert op deze site, moet u een registratieformulier invullen en persoonlijke informatie verstrekken zoals: uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam en -titel, BTW-nummer, gebruikersnaam en wachtwoord. Andere aanvullende informatie wordt verzameld om een licentietransactie te verwerken of om u bepaalde producten of diensten te leveren (bijv.: creditcardnummer en factuuradres).

II Gebruik van persoonlijke informatie

De persoonlijke gegevens die door Newmobility.news worden verzameld, zijn uitsluitend voor intern gebruik en meer in het bijzonder om:

  • orders verwerken en facturen uitreiken;
  • je account onderhouden en bijwerken;
  • u onze producten, promoties en reclame toe te sturen;
  • u updates sturen over onze nieuwe producten en diensten;
  • een activiteitenprofiel van onze site maken;
  • het gebruik van onze site optimaliseren

Newmobility.news kan een deel van uw accountgegevens gebruiken voor kredietonderzoeken.

III Opslag van persoonlijke gegevens

De persoonsgegevens waarnaar in sectie I wordt verwezen, worden door Newmobility.news bewaard zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen die het verzamelen ervan rechtvaardigden.

IV. Delen van persoonlijke informatie

Door uw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat:

  • deze gegevens kunnen worden verwerkt, opgeslagen of overgedragen (al dan niet gratis) aan een filiaal, dochteronderneming of moedermaatschappij van Newmobility.news;
  • Newmobility.news kan deze informatie delen met dienstverleners die namens haar diensten verlenen, contentleveranciers, noodzakelijke betalingsverwerkers of koeriersdiensten. Deze bedrijven krijgen alleen de persoonlijke gegevens die ze nodig hebben om de service te leveren. Zij zijn verplicht tot geheimhouding van uw gegevens en mogen deze niet voor andere doeleinden gebruiken.
  • Deze informatie kan openbaar worden gemaakt als onderdeel van een fusie, overname of verkoop van het bedrijf en/of zijn activa, evenals in het onwaarschijnlijke geval van insolventie, faillissement of curatele, waarbij de persoonlijke informatie zou worden overgedragen als onderdeel van de bedrijfsactiva van het bedrijf.
  • Deze informatie kan openbaar worden gemaakt indien de wet dit vereist of indien Newmobility.news te goeder trouw van mening is dat een dergelijke actie redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan juridische procedures, te reageren op claims of de rechten van het bedrijf te beschermen.

Behalve zoals specifiek uiteengezet in dit Privacybeleid, verkoopt, deelt of verhuurt Newmobility.news geen persoonlijke informatie over de gebruikers van haar site aan derden.

V. Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

U kunt uw wijzigingsverzoek per e-mail naar [email protected] sturen.

Als u uw persoonlijke gegevens uit onze bestanden wilt laten verwijderen, kunt u uw recht uitoefenen door ons uw verzoek per e-mail te sturen ter attentie van het volgende adres: [email protected].

VI Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, stuurt Newmobility.news een cookie naar uw computer. Een cookie is een klein bestand dat zich op de harde schijf van uw computer bevindt en elektronisch identificeerbare informatie bevat waarmee de computer van de gebruiker kan worden geïdentificeerd (niet-persoonlijk identificeerbare informatie). Met cookies kan Newmobility.news haar website nuttiger maken door informatie over uw voorkeuren op te slaan. Met cookies kunt u bijvoorbeeld eerdere zoekopdrachten naar afbeeldingen ophalen. U kunt de opties van uw browser zo instellen dat u geen cookies accepteert, maar dan hebt u mogelijk geen toegang tot alle functies van deze site.

VII Veiligheid

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor Newmobility.news. Om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen, heeft Newmobility.news een aantal operationele functies ingesteld. Wanneer u bijvoorbeeld gevoelige informatie invoert (zoals creditcardgegevens), coderen wij die informatie met behulp van de industriestandaard SSL (Secure Socket Layer). SSL codeert de informatie die tussen u en de server wordt overgedragen, waardoor deze onleesbaar wordt voor iedereen die probeert de informatie te onderscheppen. Perfecte beveiliging op het internet bestaat echter niet en Newmobility.news garandeert niet dat haar website ondoordringbaar of onkwetsbaar is voor hackers.

VIII Koppelingen

Houd er rekening mee dat deze website links naar andere sites kan bevatten die onder hun eigen privacybeleid vallen. Newmobility.news is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van dergelijke andere sites en wij raden onze gebruikers aan zich ervan bewust te zijn wanneer zij onze site verlaten. Wij raden onze gebruikers aan de privacyverklaringen te lezen van elke website die persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt.

IX Kinderen

Het is niet onze bedoeling om persoonlijke informatie te vragen aan of te verzamelen van personen jonger dan 18 jaar. Als je jonger bent dan 18, geef dan geen persoonlijke informatie op deze site.

X Wijziging van het privacybeleid

Newmobility.news behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van dit Privacybeleid te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen of indien dit nodig is als gevolg van wijzigingen in de wet of in de handelspraktijk. Dergelijke wijzigingen zullen op deze pagina worden geplaatst met vermelding van de datum van de laatste update.

Als u vragen hebt over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen op +32 (0)475 43 91 22 of per e-mail op [email protected].