Renault CEO Luca de Meo schrijft een 'Brief aan Europa'

Luca de Meo, CEO van Renault Group (en huidige voorzitter van ACEA) heeft een 'Brief aan Europa' gestuurd aan "alle belangrijke besluitvormers en belanghebbenden in heel Europa". Het is een "pleidooi voor een duurzame, inclusieve en concurrerende auto-industrie".

Met nog maar een paar maanden te gaan voor de Europese verkiezingen, roept dit twintig pagina's tellende document op tot Europese mobilisatie "om collectief te slagen in de energietransitie van de auto-industrie" en "om van deze periode van ongekende transformatie de springplank te maken voor een industriële vernieuwing in Europa".

"Voordat de verkiezingscampagne begint met de bijbehorende argumenten, wilde ik mijn stem laten horen, niet om betrokken te raken bij het beleid, maar om bij te dragen aan een beslissing over het juiste beleid. Het soort beleid dat het Europese bedrijfsleven in staat zal stellen om de technologische en geopolitieke uitdagingen van vandaag aan te gaan," benadrukt de Meo.

"Ik geloof dat we onze doelen kunnen bereiken door gezamenlijke inspanningen en partnerschappen tussen de publieke en private sector. Met Airbus hebben we al gezien waartoe Europa in staat is. Door meer samenwerkingsinitiatieven te nemen, zetten we onze industrie op weg naar een heropleving."

Aanval van EV's uit China

In zijn diagnose ziet Luca de Meo dat de Europese auto-industrie, een pijler van de Europese economie,
geconfronteerd wordt met een aanval van elektrische voertuigen uit China. Na het belang van de industrie voor Europa te hebben benadrukt, ziet de Meo steeds meer tekenen van zwakte die echt zorgwekkend kunnen zijn als er niets wordt gedaan.

"Het zwaartepunt van de wereldwijde automarkt is verschoven naar Azië: 51,6% van de nieuwe personenauto's wordt nu in dit deel van de wereld verkocht. Dit is het dubbele van het cijfer voor Noord- en Zuid-Amerika samen (23,7%) en voor Europa (19,5%)," merkt de Meo op.

"De verschuiving naar elektrische voertuigen is een enorme uitdaging die de industrie volledig verandert. De waardeketen van de autofabricage is ongeveer 140 jaar onveranderd gebleven. Door de revoluties die momenteel plaatsvinden, zijn er ten minste vier nieuwe waardeketens ontstaan: elektrische voertuigen, software, mobiliteit (inclusief financiën en energiediensten) en de circulaire economie," vervolgt de Meo.

"Het resultaat is een verdubbeling van het potentiële businessbereik: een industriële opportuniteit die geschat wordt op 200 miljard dollar binnen de geografische reikwijdte van Renault.
miljard dollar binnen het geografische bereik van Renault. Fabrikanten moeten expertise verwerven in deze nieuwe disciplines, die elk hun eigen regels en businesspotentieel hebben. De nieuwe autowereld vraagt om een
horizontale, ecosystemische benadering.

6 gelijktijdige uitdagingen

Volgens de Meo staan de Europese spelers in deze sector onder enorme druk. In de strijd voor duurzame ontwikkeling gaan ze tegelijkertijd zes uitdagingen aan: decarbonisatie, de digitale revolutie, regelgeving, technologische volatiliteit, prijsvolatiliteit en omscholing van werknemers.

Met betrekking tot deze enorme uitdagingen ziet de Meo een groeiende onevenwichtigheid in de concurrentie over de hele wereld: "China regeert omdat het een groot concurrentievoordeel heeft in de hele waardeketen van elektrische auto's. Het controleert 75% van de wereldwijde batterijproductiecapaciteit, 80-90% van de raffinage van materialen en de helft van de mijnen die zeldzame metalen produceren. Het controleert 75% van de wereldwijde batterijproductiecapaciteit, 80-90% van de raffinage van materialen en de helft van de mijnen die zeldzame metalen produceren."

Van hun kant stimuleren de Verenigde Staten, ziet de Meo. "Het doel van het IRA-programma met zijn 387 miljard euro aan financiering, is om investeringen aan te moedigen. Het legt vooral de nadruk op elektrische voertuigen: alleen modellen
geassembleerd in de Verenigde Staten met lokale inhoud komen in aanmerking voor aankoopsubsidies, en dit stimuleert de verkoop."

"De IRA helpt de VS ook om hun industriële basis te versterken: de capaciteit van de gigafabrieken voor batterijen die tegen 2030 klaar moeten zijn, is gestegen van 700 Gigawattuur in juli 2002 tot 1,2 Terawattuur in juli 2023. Bovendien kosten deze centrales aanzienlijk minder dan voorheen. Dit brengt de VS op gelijke hoogte met China, terwijl de kosten in Europa veel hoger blijven.
kosten in Europa veel hoger blijven."

En Europa, klaagt de Meo, reguleert alleen maar: "Europa is bezig met het opstellen van een hele reeks nieuwe normen en regels. Het doel van deze regelzucht is om van Europa een voorvechter van
milieubescherming in de hoop dat dit zal bijdragen aan wereldwijde sociale vooruitgang. Het probleem is dat de andere handelsblokken traag zijn om dit voorbeeld te volgen, en dit heeft een negatieve invloed op de concurrentieprestaties van Europese bedrijven."

Leren van en samenwerken met China

"Als gevolg hiervan staat Europa voor een ingewikkelde vergelijking," zegt De Meo. Het moet zijn markten beschermen, maar is afhankelijk van China voor zijn lithium-, nikkel- en kobaltleveringen en van Taiwan voor zijn halfgeleiders.

"Het is ook in het voordeel van Europa om te leren van Chinese fabrikanten, die een generatie verder zijn op het gebied van
de prestaties en kosten van elektrische voertuigen (actieradius, oplaadtijd, oplaadnetwerk, enz.), evenals de software en snelheid van ontwikkeling van nieuwe modellen (tussen 1,5 en 2 jaar versus 3 tot 5 jaar)."

De conclusie van De Meo hier is duidelijk: "De relaties met China zullen gemanaged moeten worden. De deur volledig voor hen sluiten zou de slechtst mogelijke reactie zijn." Hiermee sluit hij zich aan bij de recente opmerkingen van Mercedes-baas Källenius en gaat hij enigszins in tegen het anti-Chinese Franse offensief waar hij samen met Stellantis CEO Carlos Tavares deel van uitmaakte.

Zeven aanbevelingen

Als gevolg van dit alles geeft de Meo zeven aanbevelingen voor een concurrerende, koolstofarme Europese industrie: ontwikkel een industriële strategie voor Europa, breng alle belanghebbenden rond de tafel, maak een einde aan het huidige systeem met de voortdurende uitrol van nieuwe normen, kies voor een aanpak die horizontaal is in plaats van alleen verticaal, herbouw de toeleveringscapaciteit in grondstoffen en elektronische componenten, bedenk een hybride marktmodel en, last but not least, vermijd het ter discussie stellen van de Green Deal.

Om dit te realiseren wil de Meo dat wij Europeanen "een principe van technologische en wetenschappelijke neutraliteit aannemen; in praktische termen betekent dit dat we niet langer "technologische" keuzes aan de industrie dicteren. We moeten de 200 grootste steden in Europa betrekken bij de strategie om de auto-industrie koolstofvrij te maken. Ze zouden inspraak kunnen krijgen in verkeersmanagementsystemen, lokale belastingen en de toegang van voertuigen tot stedelijke gebieden."

Andere maatregelen zijn het introduceren van een soort industriële 'Champions League', het creëren van groene economische zones, het toewijzen van een quotum van koolstofarme, betaalbare energie aan de auto-industrie, het versnellen van de ontwikkeling van slimme, hyperverbonden autonome voertuigen, het betrekken van mensen bij de groene transitie en het implementeren van een nieuwe deal tussen de publieke en private sector.

10 concrete projecten

Om onmiddellijk van start te gaan, stelt de Meo 10 concrete projecten voor waarmee Europa zijn achterstand kan inhalen:

1) Kleine, betaalbare Europese auto's promoten

2) De last-mile leveringen revolutioneren

3) Het tempo van de parkvernieuwing opvoeren

4) Laadinfrastructuur en V2G-technologie (vehicle-to-grid) ontwikkelen

5) soevereiniteit van aanvoer voor kritieke grondstoffen bereiken

6) De concurrentieprestaties van Europa op het gebied van halfgeleiders verbeteren

7) Het softwaregedefinieerde voertuig (SDV) standaardiseren

8) De opkomst van een Europese kampioen in de industriële metaverse aanmoedigen

9) Batterijen recyclen

10) Het potentieel van waterstof vergroten

Conclusie

De conclusie van de 20 pagina's lange 'brief' van de Meo klinkt als volgt. "De voorstellen in deze pleitnota zijn ambitieus maar praktisch. Ze laten zien dat de Europese auto-industrie snel kan uitgroeien tot
de oplossing kan zijn voor de uitdagingen waar het continent voor staat. We zijn ons ervan bewust dat hiervoor een paradigmaverschuiving nodig is."

"De volgende stap moet zijn dat we ons laten inspireren door best practices elders. Samenwerking is van vitaal belang voor concurrenten en voor industriële sectoren. We zijn bereid om samen te werken met alle betrokken instellingen en belanghebbenden om deze ideeën verder te brengen.
om deze ideeën verder uit te werken. De welvaart van Europa staat op het spel."

Reacties

Klaar om deel te nemen aan het gesprek?

Je moet een actieve abonnee zijn om een reactie achter te laten.

Meld u vandaag aan

Misschien vind je dit ook leuk