Eneco wil niet langer investeren in windparken op zee

De Nederlandse energieleverancier Eneco wil niet langer investeren in windparken op zee. Het energiebedrijf trok zich terug net toen België de voorwaarden bekendmaakte voor een concessie voor een windpark in de Noordzee.

De winstgevendheid van dergelijke installaties is een probleem. De risico's zijn te groot en daarom heeft het bedrijf zich teruggetrokken uit de aanbesteding voor de bouw van twee offshore windparken in de Noordzee. Eneco noemt de huidige aanpak van de offshore wind "niet toekomstbestendig".

Riskant

Het project omvat twee kavels, 60 km van de Nederlandse kust, voor de bouw van windparken, die een capaciteit van 2 gigawatt moeten hebben: IJmuiden Ver Alpha en IJmuiden Ver Beta. De twee parken moeten genoeg energie produceren om vier miljoen huishoudens van stroom te voorzien.

Eneco vindt de plannen te risicovol. De bouwkosten zijn te hoog opgelopen door inflatie en een hoge vraag naar arbeid en materialen, en de mogelijkheden om investeringen terug te verdienen zijn ook te onzeker.

Ook wil het kabinet voor het eerst geld zien voor een kavel. In het verleden keek het kabinet vooral naar de ecologische aspecten van een nieuw windpark of technieken die het overvolle elektriciteitsnet zouden helpen ontlasten. Dit keer maken leveranciers meer kans als ze (veel) geld meebrengen. Bovendien vreest Eneco dat de bouw niet op tijd klaar zal zijn en dat windparkexploitanten flinke boetes kunnen verwachten als de oplevering vertraging oploopt.

Financiële bijdrage

Ondanks de terugtrekking van Eneco hebben verschillende partijen zich ingeschreven voor de bouw van de twee grootste offshore windparken. Het is echtert is nog niet bekend hoeveel biedingen er zijn en welke partijen meedoen. De winnaar wordt in juni bekendgemaakt.

Concurrent Vattenfall is net als Eneco kritisch over de aanbestedingsprocedure, waarbij van bieders voor het eerst een financiële bijdrage wordt verwacht. In theorie zou deze bijdrage 33 miljard euro kunnen bedragen. Naast de financiële bijdrage beoordeelte overheid beoordeelt de bieders ook op de ecologische aspecten van de turbines en hoe het park zal worden geïntegreerd in het overbelaste elektriciteitsnet.

Groter en duurder

Windparken worden steeds duurder, maar de kans dat de investering wordt terugverdiend neemt af. Elektriciteit De vraag naar elektriciteit houdt geen gelijke tred met het aanbod.

Turbines leveren steeds meer elektriciteit, maar ze vereisen ook steeds grotere constructieschepen en zwaardere funderingen. Aen 'oude' turbines worden sneller afgeschreven omdat ze worden vervangen door turbines die veel meer energie produceren.

Bedrijven zijn niet gebonden aan het bieden van geld en het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken zegt dat bij het ontwikkelen van nieuwe parken ook rekening wordt gehouden met de laatste marktomstandigheden.

Prijsgarantie

In België is de prijsgarantie voor elektriciteit vastgesteld op maximaal 95 euro per megawattuur. Als de prijsgarantie lager is, hoeft de overheid minder snel bij te sturen als de elektriciteitsprijzen laag zijn.

"Het aanbestedingsconcept is opgesteld om zoveel mogelijk kandidaten aan te trekken tegen een zo laag mogelijke prijs. We gaan er dan ook van uit dat voldoende ontwikkelaars zich zullen aandienen", zegt Stephanie Maquoi, woordvoerster van energieminister Tinne Van der Straeten (Groen), in de krant De Morgen. "De prijs is het belangrijkste criterium."

Er is al veel belangstelling vanuit het buitenland voor de Belgische aanbesteding, onder andere van Eneco. "In België zijn de voorwaarden veel gunstiger dan in Nederland, waar alle risico's bij de ontwikkelaars liggen", besluit Eneco.

Reacties

Klaar om deel te nemen aan het gesprek?

Je moet een actieve abonnee zijn om een reactie achter te laten.

Meld u vandaag aan

Misschien vind je dit ook leuk