Baggerwerken voor nieuwe Scheldetunnel voor Oosterweelverbinding gestart

In de Schelde ter hoogte van het Antwerpse havengebied zijn de baggerwerken gestart die nodig zijn voor de bouw van de nieuwe Scheldetunnel voor de Oosterweelverbinding. Concreet gaat het om het creëren van een tijdelijke vaargeul zodat schepen veilig langs de werken kunnen varen en vervolgens een afzinkgeul zodat daar volgend jaar de tunnelelementen kunnen worden gelegd.

Die acht tunnelelementen worden momenteel gebouwd in een speciaal ontworpen droogdok in Zeebrugge. Medio 2025 worden ze naar Antwerpen gebracht en via die afzinkgeul in de bodem van de Schelde afgezonken.

Navigatiekanaal gewijzigd

In totaal zal zo'n 1,3 miljoen m³ grond gebaggerd worden door het aannemersconsortium TM COTU voor de bouw van de 1,8 km lange Scheldetunnel, een van de paradepaardjes van de Oosterweelverbinding. Zo'n 200 000 m³ hiervan is verontreinigd met onder andere oliën en metalen en zal worden afgevoerd naar verwerkingscentra. "Op die manier maken we de Schelde ook weer een beetje schoner", zegt Oosterweelbouwmanager Lantis.

De Oosterweelwerken betekenen wel dat de vaargeul voor schepen op de Schelde wordt verplaatst naar de rechteroever en wordt versmald van 180 naar 80 meter. Zodra de zinksleuf op Linkeroever klaar is, wordt aan die kant een vaargeul uitgebaggerd om ook een zinksleuf op Rechteroever mogelijk te maken.

Het uitgraven en aanleggen van de derde en laatste bouwkuip voor de nieuwe Scheldetunnel/TM COTU

Nieuwe dijk

Intussen is op Linkeroever begonnen met het uitgraven van de laatste bouwput voor de hellingbaan naar de Scheldetunnel. Later dit voorjaar wordt daar ook een deel van de nieuwe Scheldeoever bovenop de Scheldetunnel aangelegd. Deze zal hoger en meer landinwaarts liggen dan de bestaande dijk. In de tussenliggende zone komt een overstromingsgebied met slikken, schorren en een bos.

De Scheldetunnel moet eindelijk de Antwerpse Ring (R1) voltooien. De nieuwe tunnel, die in 2030 in gebruik moet worden genomen, zal het vernieuwde knooppunt Sint-Anna op Linkeroever verbinden met het toekomstige knooppunt Oosterweel op Rechteroever, waarop de geplande Kanaaltunnels - die het viaduct van Merksem vervangen - op hun beurt zullen aansluiten. Voor fietsers is een aparte tunnelbuis gepland.

Langs de Scheldezijde van de nieuwe en verhoogde dijk wordt een ecologisch waardevol gebied met slikken en schorren en een overstromingsbos aangelegd/TM COTU

Reacties

Klaar om deel te nemen aan het gesprek?

Je moet een actieve abonnee zijn om een reactie achter te laten.

Meld u vandaag aan

Misschien vind je dit ook leuk